Målningsrobot

Automatiserad utläggning av symboler och tvärgående vägmarkeringar

För att skydda personal från oskyddat arbete på väg och för att stadardisera symbolutseendet är vår målningsrobot framtagen.

Det behövs bara en person, föraren av lastbilen, för att sköta hela vägmarkeringsarbetet. Utsättning och vägmarkering görs av samma person.

Föraren sitter kvar i blien medan målningsroboten gör arbetet på förarens order. På så sätt blir arbetet gjort både säkrare och väl så snabbt.

För mera information och/eller beställning kontaka oss. Kontaktuppgifter finner ni under rubriken Kontakt.